PRISER: 
Alle priser er angivet i danske kroner og eksklusiv moms. Moms tillægges alle beløb og skal betales sammen med fakturabeløbet. Konica Minolta Business Center A/S forbeholder sig ret til uden foregående varsel at ændre vores priser.

COPYDAN-AFGIFT:
Alle oplyste priser er ekskl. lovpligtig Copydan-afgift. Se betingelser for fritagelse for virksomheder på www.copydan.dk

BETALING: 
Konica Minolta Business Center A/S forbeholder sig ret til, uden videre, at levere en bestilling pr. efterkrav. Alle omkostninger til efterkrav betales af KMBC. Faktura leveres i PDF-fil pr. e-mail, ønskes papirfaktura faktureres kr. 49,00

Ved manglende rettidig betaling pålægges der rykkergebyr (i henhold til gældende lovgivning), samt renter i henhold til gældende regler (p.t. 2,5% pr. påbegyndt måned). I tilfælde af retslig inkasso betales alle udgifter i denne forbindelse af kunden. Alle inkasso-sager bliver overgivet til Nodeco og kan kun, for at opnå frigørende virkning, afregnes overfor den inkassovirksomhed, der inddriver fordringen. Vi gør opmærksom på, at både Konica Minolta Business Center A/S og inkasso virksomhed pålægger inkassogebyrer. Samt at en efterfølgende registrering i deres systemer vil finde sted. 

TRANSPORT: 
Fragt pålægges alle ordrer med mindre andet er aftalt. Ved levering udenfor Danmarks grænser aftales leveringsbetingelser samt priser særskilt. Større enheder/volumen kun til fortov eller rampe uanset fakturabeløb. Dog kan yderligere transport arrangeres efter regning.

Alle varer sendes med det af Konica Minolta Business Center A/S anviste transportselskab. Vi har dag til dag levering på katalogvarer bestilt inden kl. 14.00. For bestillings- og transitvarer vil varen være kunden i hænde indenfor 3-5 arbejdsdage. Der tages forbehold for udsolgte varer.

Det er kundens pligt at sikre at de modtagne varer stemmer overens med det bestilte. Skulle der være uoverensstemmelser imellem det modtagne og følgebrevet, er det kundens pligt straks at give besked herom.

Det er kundens ansvar at bestilte kan leveres på den ønskede adresse i normal arbejdstid mellem 08.00 og 16.00. Der skal være person(er) på adressen ved levering - er der ikke det, ophører Konica Minolta Business Centers ansvar for leveringen. 

Såfremt varerne har lidt skade under transporten, skal kunden straks gøre Konica Minolta Business Center opmærksom herpå. Såfremt vi ikke har modtaget henvendelse herom inden senest 1 dag mundtligt og 2 dage skriftligt, betragtes varen som leveret. 

Det er ligeledes kundens ansvar at rette henvendelse til Konica Minolta Business Center, såfremt faktura og det leverede ikke stemmer overens. Ved tvister angående forkert leveret antal kolli, betragtes det korrekte antal som det, der er kvitteret for ved modtagelsen. 

MILJØGEBYR:
Alle ordrer pålægges et miljøgebyr på 96,00. Miljøgebyret dækker bl.a. følgende omkostninger til miljøbeskyttelse: Energiafgifter, afgifter på biler og transport, behandling af affald og udtjente produkter.

GARANTI: 
I henhold til gældende dansk lovgivning.

KUNDECHECK: 
Alle indtastede firmaoplysninger vil blive kontrolleret. Som udgangspunkt kan alle der er registreret her med de opgivne firmainformationer handle på normale kundevilkår - dog forbeholder vi os retten til at tilbageholde eller annullere i tilfælde af, at informationer der er afgivet - enten ikke kan checkes eller på anden vis findes. 

RETURVARER: 
Fortrydes et køb kan varen returneres inden 14 dage, hvis den er uåbnet i original emballage. Dog vil der blive fratrukket 25 % af prisen i ekspeditionsgebyr. Hertil kommer fragt. Skulle den returnerede vare have fejl og mangler, der ikke var ved levering, forbeholder Konica Minolta Business Center A/S sig ret til at nægte tilbage leveringen. Specialordre hjemkøbt til kunder tages ikke retur.

DER TAGES FORBEHOLD FOR: PRISSTIGNINGER, VALUTAÆNDRINGER, FORCE MAJEURE, AFGIFTSÆNDRINGER, UDSOLGTE VARER og TRYKFEJL.

© 2019 Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s